Konsultationer                           Gruppe 2 patienter         Private patienter
Konsultation 240 kr. 480 kr.
Konsultation ved vaccination 350 kr.
Telefonkonsultation 100 kr. 200 kr.
E-konsultation 140 kr. 250 kr.
Attester
Attest ved sygdom til eksamen 300 kr.
Motorattest til kørekort
Diabetes tillægsattest
500 kr.
100 kr.
Attest til handicapskilt 500 kr.
Mulighedserklæring, varighedserklæring 750 kr.
Udarbejdelse af udleveringstilladelse for medicinske præparater 1000 kr.
Fritagelse for sele/hjelm 500 kr.
Attest, Kritisk sygdom 500 kr.
Værgemålsattest 1200 kr.
Forventet fødselstidspunkt (fx til flyselskab)
Attest til rejseafbestilling
300 kr.
500 kr.
 Enkelttilskud til medicin 0 kr.
Forsikringsattester (priserne er excl. moms)
FP 220. 1200 kr.
FP 300 1200 kr.
FP 350, FP 360, FP 401 1500 kr.
FP 410 600 kr.
FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490 1500 kr.