Parkering og adgangsforhold

Der er tidsbegrænset parkering lige udenfor klinikken på torvet.
Klinikken er beliggende på 1. sal. Der er adgang til 1. sal via en bred vindeltrappe.

Tidsbestilling:
Du kan bestille tid via “Selvbetjening”.
Du kan også ringe til klinikpersionalet i receptionen og bestille tid.

Blodprøver:
Blodprøver tages af klinikpersonalet efter tidsbestilling.
Klinikken hjælper desuden forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning for ambulante besøg på sygehuset, prøverne skal i så fald være forudbestilt af sygehusafdelingen.
Vi tilbyder ikke at tage blodprøver i hjemmet.

Attester:
Kontakt venligst lægen i telefonkonsultationen. Vi beder dig have attesten ved hånden, når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest, der er tale om. Det kan dreje sig om 15-60 minutter.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin, som du er i fast behandling med, foretages let via “Selvbetjening”.
Medicin kan om nødvendigt bestilles via receptionen, hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen.
Medicin, man ikke er i fast behandling med, skal altid aftales med lægen.
Stærkere smertestillende medicin, beroligende medicin samt sovemedicin udskrives kun ved fremmøde og efter aftale med lægen.

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til lægen.
Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage. I nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere, hvis vi har mulighed for det.
E-mail kan også anvendes til svar på prøver, såfremt dette er aftalt med læge eller sygeplejerske.
Lægerne kan ikke kontaktes pr. e-mail under afholdelse af ferie.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser.

Sommerferie:
I skolesommerferien er bemandingen i klinikken begrænset. Derfor foretager vi i denne periode ikke celleskrab, årskontroller af kroniske sygdomme og børneundersøgelser fraset 5-ugers undersøgelse. Kommunale attester og forsikringsattester udfyldes som udgangspunkt heller ikke i denne periode.

Konsultation
For at sikre bedst mulig tilgængelighed for størst muligt antal patienter tilbyder vi 12 min. pr. konsultation.

Journal
Ved lægeskift til os indhenter vi altid din journal fra din tidligere læge. Dette for at vi kan danne os et overblik over din tidligere sygehistorie og dermed tilbyde dig den bedste udredning og behandling.