Gratis influenzavaccination: Gælder visse patientgrupper heriblandt pensionister over 65 år.
Vi starter influenzavaccination per 1. november.

Privat influenzavaccination:
Vaccinationshonorar inklusiv vaccine: 250 kr.